"Алтерко" отчита близо два пъти по-голяма нетна печалба за 2020 г.

Приходите от продажби на консолидирана основа към края на декември са нараснали с 40% спрямо година по-рано до 46,8 млн. лв.

"Алтерко" отчита близо два пъти по-голяма нетна печалба за 2020 г.

Снимка: Pixabay

(A4L / A4L)
Коментари